Artikel om ny litterær tendensCand.mag. Henrik Nilsson har skrevet en artikel om noget, der ligner en ny tendens i littertauren; nemlig det, han kalder en bevægelse fra form til indhold. Læs artiklen Fra form til indhold under Artikler i venstremenuen

 

"20 års tid efter amerikansk litteraturs postmoderne formbevidsthed forekommer litteraturen, ikke mindst den amerikanske, mere virkelig end meget længe. I mit speciale fremhævede jeg betoningen af form fremfor indhold i et par af de mest berømte postmoderne omaner fra USA. I modsætning hertil ses en tendens til, at litteraturen i dag i høj grad formidler et indhold, oftest inspireret af den skinbarlige virkelighed. Og ofte af en konkret begivenhed."

 

Læs hele artiklen.

 Vis alle nyheder